Die koshuis was hierdie jaar byna vol. Vir die eerste keer het die Departement van Onderwys ses toesighouers aan die koshuis toegestaan.  Dit het die finansiële druk baie verlig.  Daar is goeie vooruitsigte dat ‘n ontspanningsarea vir die leerders gebou gaan word en dat die woonstel van die koshuisouers vergroot gaan word.

Belangrik!

Die Inskrywingsvorm moet volledig ingevul word. Deur die inskrywingsvorm in te vul, beteken nie noodwendig dat die leerder tot die koshuis toegelaat is nie.

Kontak Ons

Kontak ons met vrae of probleme met Inskrywingsvorm

Inskrywingsvorm

 

    Besonderhede van Leerder

  • Besonderhede van Ouer-/Voog (Rekeningpligtige)

  • MEDIESE BESONDERHEDE