Die koshuis het ‘n goeie jaar beleef en was vir die hele jaar vol.  Ons het mev. Louw gegroet en mnr. en mev.  Maartens het tydens die tweede kwartaal as koshuisouers by ons aangesluit.  Baie welkom aan hulle.  Die woonstel van die koshuisouers is vergroot en ons hoop om ook nog ‘n ontspanningsarea vir die leerders te ontwikkel.

Belangrik!

Die Inskrywingsvorm moet volledig ingevul word. Deur die inskrywingsvorm in te vul, beteken nie noodwendig dat die leerder tot die koshuis toegelaat is nie.

Kontak Ons

Kontak ons met vrae of probleme met Inskrywingsvorm

Inskrywingsvorm

 

    Besonderhede van Leerder

  • Besonderhede van Ouer-/Voog (Rekeningpligtige)

  • MEDIESE BESONDERHEDE