Die doel van bemarking by die Hoërskool Jim Fouché is om ‘n positiewe en ’n sigbare beeld van die skool uit te bou. Met hierdie doelwit word daar op verskeie terreine bemark. Dit het ingesluit advertensies in plaaslike koerante, in laerskole se nuusbriewe en koerante, op JF se webtuiste naamlik www.jf.co.za  en JF se skoolkommunikeerder . Die koshuis is vir ‘n vierde keer in die platteland bemark en JF se eie amptelike “Facebook”-bladsy: “JF-amptelik, toeka tot nou”,  het reeds ongeveer 1600 “likes” gehad. Vir die eerste keer is daar ook op groot skaal van e-posse gebruik gemaak om die weekbriewe by ons ouers te kry. Baie dankie ook aan die media, wat by verskeie geleenthede aan JF blootstellinggegee het, deur die plasing van foto’s en prestasies.

Daar is by meer as een geleentheid gesê dat gelukkige en positiewe leerders, ouers en personeel egter ons belangrikstebemarkingsinstrument is. Dus, baie dankie aan elkeen wat op hierdie wyse ons pragtige skool hierdie jaar bemark het.

Tydens ‘n strategiese beplanningsessie in Augustus 2016  is daar volledig beplan vir die volgende drie jaar met alle toepaslike doelwitte deeglik uitgestip. Mev. Liana Schoeman wat die dupliseerkamer beman, is ook aangestel om JF op sosiale media en die internet meer sigbaar te maak.  Ons kan u, as ouers en skoolgemeenskap, verseker dat ons op die regte pad is.

Op 11 Maart 2016 het ongeveer 600 graad 7-leerders van ses verskillende laerskole ons skool besoek. Daar het hul ‘n voorsmaak gekry van waaroor die hoërskool regtig gaan. Dit is op 25 April 2016 opgevolg met ‘n inligtingsaand vir alle voornemende graad 8-ouers.  Tydens hierdie geleentheid het amper 300 mense die inligtingsessie bygewoon, waarna al die gaste ’n informele onthaal in JF se pragtige Multisentrum bygewoon het asook na ‘n sportuitstalling in ons moderne en goed toegeruste oefensentrum kon gaan kyk.

Na vyf jaar se harde werk, baie inisiatief en talle prestasies het 230 graad 8-leerders hul reeds vir 2017 ingeskryf.

Ander geleenthede waar JF ook die oog gevang het, was by die Interhoërgala, waar ons die vyfde agtereenvolgende jaar die Geesbeker gewen het. Ongeveer 500 leerders het daardie byeenkoms bygewoon. So was die skool se verjaarsdag en die gepaardgaande “Classic Clashes” teen Sentraal iets om te aanskou. ‘n Webwerf om dop te hou, is “www.Schools that Rock.co.za.”

Jim Fouché was ook op die voorgrond met die aanbieding van ekstra klasse by nie-presterende skole. In die voorbereidende eksamen van September 2016 het JF uitgereik na Bloemfontein South High School in Genl. De Wet, Koffiefontein, Academy of Excellence en Qibing in Wepener. Ekstra klasse in Wiskunde en Fisiese Wetenskappe is aangebied .