By Jim Fouché maak ons ‘n verskil.  Na afloop van ‘n bedrywige jaar, is daar ooglopende veranderinge by die skool aangebring, wat die skool se beeld na buite bevorder het.  Die nuwe “baadjie” wat die skoolsaal aan het, is ‘n uitbeelding van hoe om die skoolatmosfeer te verbeter en trots uit te bou.  Deur die jaar word daar daagliks instandhoudingsprojekte geïmplementeer om die klaskamers en skoolgronde in stand te hou.

Jaarliks word daar gebruik gemaak van kundige JF-ouers wat behulpsaam is met take wat verrig moet word en die skool van insiggewende raad bedien ten einde die vooruitgang van die skool en die ontwikkeling van die terrein te verseker.