SKOOL GESKIEDENIS

Die naam van die skool?

Nadat dit in 1956 bekend geword het dat hier in Wilgehof ’n nuwe hoërskool gebou gaan word, is daar dadelik begin om ’n naam vir die nuwe hoërskool te soek. Na lank wik en weeg het mnr. P.L.S. Aucamp met die voorstel gekom dat die skool na die destydse administrateur vernoem moet word, nl. mnr. Jim Fouché. Mnr. P.W. Du Plooy was dadelik baie entoesiasties oor die naam en na onderhandelinge is die naam met die toestemming van die skoolkommissie en die Departement aanvaar.

Vandag dra ons skool die naam van die voormalige Staatspresident JIM FOUCHé.

Waar ons skoolkleure vandaan kom en wat dit beteken.

Die kleure dateer reeds vanuit 1954 toe die ou Wilgehofskool ontstaan het. Dit is beplan deur mevrou Du Plooy en word as volg verklaar:

Groen: Wilgehof kom van die wilge wat GROEN is.
Swart: Heraldies moet die agtergrond van ’n wapen altyd SWART wees
Oranje: In 1954 vind die eeufees van die Oranje-Vrystaat plaas, vandaar die ORANJE

Die huidige Jim Fouché het ontstaan uit Wilgehof Hoërskool wat vanaf 1954 bestaan het op die terrein waar die huidige Wilgehof Laerskool is.

Ons Skoolied

In 1955, pas nadat mnr. P.W. du Plooy as hoof by Wilgehof Volkskool begin het, het hy die personeel gevra om elkeen ’n poging aan te wend om ’n skoollied daar te stel. Vol inspirasie het hy self (vertel hy) daardie middag gaan sit en sy sluimerende digterlike talent vrye teuels gegee. Die volgende dag het hy sy poging op die swartbord geskryf. Ter wille van sy vrees dat die personeel dalk nie die poging ernstig sou opneem nie, het hy ewe “D.F. Malherbe” onderaan geteken. Die personeel ingeroep en hulle uitspraak was dat die digter ’n mooi stuk werk, vol inspirasie, daargestel het. Daarna het mnr. Du Plooy die skuilnaam uitgevee en sy eie naam geteken. Onmiddellik was die werk nie meer “so mooi” vir hulle nie, maar (volgens hom) het niemand dit gewaag om verder beswaar te maak nie. Die poging het so gelyk en dit is vandag nog ons trotse besit: Dit is getoonset deur dr. Arndt Koole.

Jim Fouché-skool, jy is vir my

Beelt’nis van ons erf’nis, moed en trou,

En van ons stryd teen dwinglandy

Om steeds te handhaaf en te bou.

Deur sonskyn dae en donker nagte,

Wanneer ons volk dan lag, dan rou,

Spreek uit ons wese een gedagte:

Saai om te oes vir jou.

P.W. du Plooy