“Iemand saai die saad op die land en gaan slaap en staan op, dag na dag, en die saad ontkiem en groei, hoe weet hy self nie.  Vanself bring die aarde voort, eers ‘n halm, dan ‘n aar, dan die vol koringaar.  En wanneer die graan ryp is, steek hy dadelik die sekel in omdat die oestyd daar is.”

Die oestyd vir die jaar 2017 is hier. Hoërskool Jim Fouché het die afgelope jaar op vrugbare grond gesaai en die graan staan ryp op die lande.  Ons kyk met nederigheid, trots en tevredenheid terug na ‘n suksesvolle jaar.  Uitnemendheid is weereens op elke vlak van deelname en interaksie in 2017 by Hoërskool Jim Fouché geëts.

Op akademiese front het ons vir die soveelste agtereenvolgende jaar ‘n 100% slaagsyfer behaal en word weer onder die top akademiese skole in die Vrystaat gereken.  Hoërskool Jim Fouché bly steeds op die voorgrond met nasionale en internasionale deelname aan en prestasies met expo’s, olimpiades en kompetisies.

Ons sport- en kultuurprestasies getuig van ‘n gebalanseerde benadering tot die voorbereiding van ons leerders vir die toekoms.  Ons leerders presteer in span- en individuele verband op provinsiale en nasionale vlak.  Met al die uitsonderlike prestasies en deelname is die fokus op opvoedende onderwys steeds behou.

“If you are going to achieve excellence in big things, you develop the habit in little matters.  Excellence is not an exception, it is a prevailing attitude.”  –  Colin Powell.