Aan die stuur van Hoërskool Jim Fouché is ‘n baie bekwame Beheerliggaam onder leiding van mnr. Pieter Kotzé.  Die bywoning van Fedsas se seminaar oor die King III-verslag het net weereens die kwaliteit produk wat hulle lewer bevestig.  Dit dra by tot die suksesvolle funksionering van die skool.

Die huidige Beheerliggaam is soos volg:

Voorsitter: Mnr. P. Kotzé
Ondervoorsitter: Mnr. W. Goosen
Sekretaris: Mnr. C. Smith

Komitees:

Finansies: Mnr. B. van Rhijn
Kultuur: Mnr. F. Minnie
Veiligheid:  Mnr. P. Kotzé (mnr. H. Lewis)
Sport: Mnr. A. Erasmus
Leerderondersteuning-en -ontwikkeling: Mnr. A. Wiese & mnr. M. Jacobs
Koshuis: Mnr. W. Goosen
Grond en Geboue: Mnr. P. Kotzé & mnr. A. Pretorius
Ouers: Mnr. A. Pretorius
Tegnologie: Mnr. C. Smith
Dissipline: Mnr. C. Stassen & mnr. B. van der Merwe

Hierdie was ’n uitdagende jaar en  u het die toets met vlieënde vaandels geslaag!  Die Bestuursliggaam is vasberade om ‘n nog groter impak gedurende die res van hulle termyn te maak.  Dit is ‘n voorreg om deel van hierdie unieke span te mag wees en om hul passie en entoesiasme te mag ervaar.  U hulp, insette en betrokkenheid is die sleutel tot die suksesse wat behaal is.